Aroma Global 3 d.o.o. Privacy Policy

Voditelj obrade

Aroma Global 3 d.o.o. vodi računa o sigurnosti i privatnosti Vaših osobnih podataka. Ova Pravila o privatnosti imaju svrhu objasniti kako i zašto prikupljamo Vaše osobne podatke, te kako ih koristimo.


U kontekstu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) Voditelj obrade je:


Aroma Global 3 d.o.o.
Vjekoslava Spinčića 3/2
Opatija
43325721522


Za sve upite i prigovore vezane uz sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, molimo Vas kontaktirajte našeg Službenika/cu za zaštitu osobnih podataka na:

gdpr2@aromaglobal.eu

Privatnost podataka

Aroma Global 3 koristi TalentLyft, aplikaciju u vlasništvu tvrtke AdoptoTech d.o.o. (U daljnjem tekstu „TalentLyft“) u sklopu Našeg procesa zapošljavanja.


TalentLyft, u svojstvu Izvršitelja obrade, obrađuje osobne podatke na naš zahtjev i na osnovu naših uputa.


Aroma Global 3 i TalentLyft potpisali su Ugovor o obradi osobnih podataka kako bismo osigurali i zaštitili Vaša prava na privatnost podataka.


Osobni podaci koje prikupljamo

Podaci koje unosite prilikom prijave na otvorene pozicije, a uključuju: ime, prezime, titula, osobna fotografija, naziv posla, hiperlinkovi društvenih mreža, adresa, e-mail adresa, Skype korisničko ime, broj mobitela/telefona, povijest edukacije, povijest zaposlenja, životopis;

IP adresa;

Podaci o internet pregledniku;

Kolačići, koji nam omogućuju da pratimo kako koristite TalentLyft web stranice.

Svrha prikupljanja podataka

Prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu provođenja procesa zapošljavanja. Navedeni proces može uključivati sljedeće:


Verifikacija točnosti unesenih podataka;

Provjera referenci;

Procjena kvalifikacija i vještina nužnih za obavljanje posla za koji se prijavljujete,

Komunikacija vezana uz proces (e-mail poruke, telefonski poziv, SMS poruke, Whatsapp);

Ispunjavanje upitnika i testova;

Ispunjavanje zakonskih obveza;

Uključivane Vaše aplikacije u selekcisjki proces role na koju ste se prijavili;

Uključivanje Vaše aplikacije u selekcijski proces slične role.

Nakon prijave, bit će Vam omogućen pristup Portalu u sklopu kojega možete dobiti uvid u osobne podatke, zatražiti izvoz ili brisanje istih. Hiperlink do Portala nalazit će se u potvrdnom e-mailu nakon prijave na natječaj.


U bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak ili ažuriranje podataka, povući privolu za obradu istih ili u potpunosti obrisati Vaš profil.


Pristup podacima

Pristup Vašim osobnim podacima ograničen je na zaposlenike tvrtke uključene u proces zapošljavanja.


Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka natječaja za otvoreno radno mjesto za koje ste se prijavili, osim ako ste sami odabrali da Vaše podatke zadržimo na dulji vremenski period i obavještavamo Vas o budućim mogućnostima zaposlenja.


Podaci su pohranjeni na području Europske unije, a pristup istima osiguran je najvišim tehničkim standardima i praksama.
Processing controller


Aroma Global 3 d.o.o. Takes account of safety and privacy of your personal data. The purpose of these Privacy rules  is to explain how and why do we collect  your personal data, and how do we use it.


Having regard of the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), processing controller is:


Aroma Global 3 d.o.o.
Vjekoslava Spinčića 3/2
Opatija
43325721522


For any queries or complaints concerning the safety and processing of your personal data, please contact our Data Protection Officer:
gdpr2@aromaglobal.eu


Data privacy


Aroma Global 3 uses TalentLyft, web application owned by company AdoptoTech d.o.o. ('TalentLyft') in the course of recruitment process.


TalentLyft, as Processor, processes personal data according to the request and instruction given by Aroma Global 3 d.o.o.


Aroma Global 3 and TalentLyft have concluded Data processing contract to ensure and protect your right to data protection.
Personal data that we collect


 Data   that you enter while applying to the open positions, which involve:  name, surname, title, personal photo, the name of the position,     address, e-mail address, Skype username, telephone number, education     history, employment history, curiculum vitae;

 IP     address;

 Web     browser data;

 Cookies,     enabling us to keep track of how you use TalentLyft web app.The purpose of data collection


The information collected is used solely for the purpose of the recruitment process. Recruitment process can include the following:  


verification   of the accuracy of the data entered;

 checking     references;

 assessment     of qualifications and skills necessary to perform the job you are     applying for;

process     related communication (e-mail, phone calls, SMS, Whatsapp);    

completing     questionnaires and tests;

fulfillment     of legal obligations

 involving     your application in the selection process role you applied for

involving     your application in a similar selection process role.

After the registration, you will be able to access the Portal where you can have an insight of our personal data, request export of your personal data or delete your personal data.


The hyperlink to the Portal will be in the confirmation e-mail that you will receive after applying to the job listing.


You can request the correction or an update of your personal data, as well as withdraw your consent for the processing of your personal data, or delete your profile at any given time.


Data access


The access to your personal data is limited to employees of the company enrolled in the recruitment process.


Your personal data will be stored until the end of the job listing for the position that you have applied for, except in case that you have chosen the option that we keep your personal data for the longer period of time and keep you informed of the future employment possibilities.


The personal data is stored in the European Union region and the access to the personal data is secured by the highest technical standards and practices.